JBH Leaderboard

Earn Income by Uploading videos and Diamonds

Rank Name Diamonds Income
1 Sakshi Biswas 2891 ₹ 14455
2 Manasi Mukherjee 2781 ₹ 13905
3 Debasmita Nath 2250 ₹ 11250
4 Ruby Gupta 1025 ₹ 5125
5 Ajay Ranjan 645 ₹ 3225
6 Aishita chawla 500 ₹ 2500
7 HIMANSHU MISHRA 450 ₹ 2250
8 Gauri Agrawal 300 ₹ 1500
9 VIKKI KUMAR 190 ₹ 950
10 Mandeep kumar 170 ₹ 850
11 Sandhya Yadav 160 ₹ 800
12 Angad Verma 160 ₹ 800
13 Sujata 155 ₹ 775
14 Pooja mankar 145 ₹ 725
15 Jay prakash 145 ₹ 725
16 Ashish mishra 145 ₹ 725
17 Pramod karmakar 145 ₹ 725
18 Ketan Jariwala 140 ₹ 700
19 Asif Hasan 135 ₹ 675
20 Aksh Mishra 135 ₹ 675
21 Iram mirza 130 ₹ 650
22 Kusum mujalde 130 ₹ 650
23 Saurabh Pal 130 ₹ 650
24 Sanjeev 130 ₹ 650
25 Sakshi Singh 130 ₹ 650
26 Ashraf khan 130 ₹ 650
27 Rishav Raj 130 ₹ 650
28 Priya Mimrot 130 ₹ 650
29 Aniteja Sharma 125 ₹ 625
30 ATREYEE KARMAKAR 125 ₹ 625
31 Krish Batra 125 ₹ 625
32 Rajendra das manikpuri 125 ₹ 625
33 Neetu Singh 125 ₹ 625
34 Indrajeet maurya 125 ₹ 625
35 Krishiv bagrecha 125 ₹ 625
36 Deekshant verma 125 ₹ 625
37 Shailendra sonkar 125 ₹ 625
38 Nandinii Roy 125 ₹ 625
39 Satish Kumar 125 ₹ 625
40 Sukanya Kar 125 ₹ 625
41 Roshan bisram Mavaskar 5 ₹ 25
42 Nilanshu Maurya 5 ₹ 25
43 Lowly 2 ₹ 10